31. November 1975 ble det avholdt styremøte, følgende saker ble behandlet

  • 11/75 Kontraktslengde elvekontrakt
  • 12/75 Fordeling av overskudd drift av elva
  • 13/75 Kontraktsendring
  • 14/75 Oppretting av material liste
  • 15/75 Refusjon utgifter kultivering
  • 16/75 Vedtatt innkjøp av 10.000 lakseyngel (5.000 småvokst, 5.000 storvokst)
  • 17/75 Overføring av signatur

Referat styremøte 31. November 1975 Olderdalen Jeger og Fisk

1975.11.31 Styremøte OJF