20. August 1976 ble det avholdt styremøte i Olderdalen Jeger og Fisk, følgende saker ble behandlet

  • 23/76 Kritikk angående møteprotokoll
  • 24/76 Endring festekontrakt
  • 25/76 Føring av materialliste
  • 26/76 Materialforvalter
  • 27/76 Ansvar for materialliste
  • 28/76 Prøvefisking Olderdalsvannet
  • 29/76 Årsmøte
  • 30/76 Bevilgning fra Kåfjord kommune
  • 31/76 Søknad Lyngen sparebank

Styremøte 20. August 1976 Olderdalen Jeger og Fisk

1976.08.20 Styremøte OJF