Vi har 10. Juni vært på befaring etter Olderdalen rundt for å se på skadene etter vinterens ras. Det er en del arbeide som må gjøres, noe tar vi med en gang mens andre oppgaver må vente litt av forskjellige grunner.

Oppryddingen blir et samarbeide imellom foreningene og grunneiere som har interesse i området.

Opprydding av trær

Det er endel trær som er veltet over skogsveiene, oppryddingen av disse starter i uke 24. På enkelte plasser ligger det også stein som vi fjerner. Veien fra Čohkkápmir til Hestesteinen må vi vente til rasene har tint før vi får ryddet opp alt. Det ligger noen få trær her som vi kommer til nå og kan fjerne.

Vi antar at det er en god del opprydding som må gjøres oppover dalen også, men dette må vi vente med til rasene tiner.

Brua over tverrelva

Denne brua er knust av raset, det er egentlig litt rart. Her har det vært bro i ‘uminnelige tider’ som har klart seg i alle år. Denne broa skal vi nå få litt oversikt over kostnader på så bygger vi opp en litt bredere bro på samme plass i trevirke. Midlertidig så reparerer vi den broa som er der nå så kan den fint brukes til fots. Maskiner (f.eks. løypemaskinen) kan ikke bruke denne broa før den er reparert.

Skade på veien imellom kellimelli og dalbakken

Her er en større del av veien rast ut og massene virker å være veldig løse. Her må vi inn med en maskinentrepenør for å vurdere hva som kan gjøres for å reetablere veien. Det går helt fint å gå forbi plassen, men maskiner kan ikke bruke veien før den er reparert. Vi ser også at det er enkelte områder både på innersiden og yttersiden av elva som med fordel kunne vært renovert med maskin.

Befaring etter ras i Olderdalen