Oppgradering av klopper

Arbeidet med å oppgradere kloppenettverket starter snart. Dette arbeidet er støttet av Kraftfondet til Troms Kraft Produksjon, vi takker så mye for bidraget! Kloppene skal breddes slik at barnevogn, rullator og sykler kan bruke kloppene. Det vil muligens også bli

2020.09.10 Styremøte OJF

10 September 2020 avholdt Olderdalen Jeger og Fisk styremøte, følgende saker ble behandlet Sak 20/20 Gjennomgang valgkomiteens forslag til ekstraordinært årsmøteSak 21/20 Oppfølging arbeidsprogramSak 22/20 Oppfølging av sak 15/20 – Organisering av Olderdalen Jeger og FiskSak 23/20 Innspill fra turgruppa;