2021 Årsmøtereferat

Arbeidsplanen for 2021 ble vedtatt. Styrets beretning ble presentert og godkjent Vi har en organisasjonsplan som styret vil jobbe med å iverksette. Samtlige på valg sa ja til valgkomiteen og ble valgt på årsmøtet. Regnskapet ble godkjent (Resultat, Balanse, Revisjonsberetning)