2021 Årsmøtereferat

Arbeidsplanen for 2021 ble vedtatt. Styrets beretning ble presentert og godkjent Vi har en organisasjonsplan som styret vil jobbe med å iverksette. Samtlige på valg sa ja til valgkomiteen og ble valgt på årsmøtet. Regnskapet ble godkjent (Resultat, Balanse, Revisjonsberetning)

2020.09.10 Styremøte OJF

10 September 2020 avholdt Olderdalen Jeger og Fisk styremøte, følgende saker ble behandlet Sak 20/20 Gjennomgang valgkomiteens forslag til ekstraordinært årsmøteSak 21/20 Oppfølging arbeidsprogramSak 22/20 Oppfølging av sak 15/20 – Organisering av Olderdalen Jeger og FiskSak 23/20 Innspill fra turgruppa;