10 September 2020 avholdt Olderdalen Jeger og Fisk styremøte, følgende saker ble behandlet

Sak 20/20 Gjennomgang valgkomiteens forslag til ekstraordinært årsmøte
Sak 21/20 Oppfølging arbeidsprogram
Sak 22/20 Oppfølging av sak 15/20 – Organisering av Olderdalen Jeger og Fisk
Sak 23/20 Innspill fra turgruppa; innkjøp av krattknuser i samarbeide med OIK
Sak 24/20 Orientering fra Sentrumsplanarbeidet
Sak 25/20 Neste styremøte
Sak 26/20 Eventuelt

Protokoll fra styremøte 10. September 2020 for Olderdalen Jeger og Fisk

2020.09.10 Styremøte OJF