2020.09.10 Styremøte OJF

10 September 2020 avholdt Olderdalen Jeger og Fisk styremøte, følgende saker ble behandlet Sak 20/20 Gjennomgang valgkomiteens forslag til ekstraordinært årsmøteSak 21/20 Oppfølging arbeidsprogramSak 22/20 Oppfølging av sak 15/20 – Organisering av Olderdalen Jeger og FiskSak 23/20 Innspill fra turgruppa;