Se vedlagte referat fra styremøtet, verdt å merke seg:

  • Vi ser på muligheter til å utvide med båtplasser i havna
  • Vi planlegger en felles fisketur for medlemmene på sensommer / høst
  • Vi starter arbeidet med å jobbe frem en organisasjonsplan for OJF
  • Ekstraordinært årsmøte 10. September for å komplettere valg av Valgkomite, Revisor og varamedlemmer
  • Aktiviteter fra årsmøtet er fordelt og arbeidet i gang
  • Gapahuk i Savvan utredes

Referat styremøte 15. Juli 2020

2020.07.15 Referat styremøte