Arbeidet med å oppgradere kloppenettverket starter snart. Dette arbeidet er støttet av Kraftfondet til Troms Kraft Produksjon, vi takker så mye for bidraget!

Kloppene skal breddes slik at barnevogn, rullator og sykler kan bruke kloppene. Det vil muligens også bli god mulighet til å gå hand i hand for de som ønsker det.

Oppgradering av klopper