Vinteren 2021/2022 ble en heftig rasvinter, blant annet førte det til skader på veiene på både innersiden og yttersiden av elva opp til dalen. Les mer om dette på Befaring etter ras i Olderdalen.

Vi har nå reparert både veien og brua. Vi takker Myjo Maskin for godt arbeide, Manndalen Bygg for god pris på materialer. Nord Troms Friluftsråd for god sponsing og ikke minst alle dere som har hjulpet til med planlegging, transport og gjennomføring av arbeidet.

Vi oppfordrer alle til å ta turen før snøen kommer og se hvor fint det har blitt.

Reparert vei, her var halve veien blitt tatt av ras
Ny bru. Den gamle brua var bygd på 1990 tallet og ble slått sønder og sammen av en stor stein.
Ny bru og reparert vei