Broa over Tverrelva har nok vært der helt siden veien ble bygd på 1930 tallet. På 1990 tallet ble det bygd en bro som ble knust vinteren 2021/2022. 2022 ble det bygd en ny bro som er dimensjonert for traktor, løypemaskin og ikke minst gående.

Broa er rett på nedsiden Dalbakken, på yttersiden av elva.

Broa ble først bygd sammen med veien som ble finansiert av staten for å støtte bygda i de harde 30 årene. Rester av dette arbeidet kan ses den dag i dag på den flotte steinmuren under broa. Den gangen var broa bygd av bjørk som ble felt til dette formålet.

På 1950 tallet ble broa bygd på nytt av vanlige materialer, dette holdt altså helt til 1990 tallet da broa ble bygd på nytt.

Bro over Tverrelva