Som informert om tidligere har OJF siden november 2020 jobbet med Troms og Finnmark fylkeskommune, rederiet Norled og Kåfjord kommune for å utbedre inn/utseiling til havna. Problemet er at de nye fergene er så lange at det ikke er mulig å gå forbi med båt når ferga ligger inne. Vi har brukt blant annet bildene og skissen under for å vise problemet.

Dette har vært en lang prosess der vi virkelig har fått brynt oss på byråkratiet. Det har vært enkelte harde tak underveis, men nå er saken løst. Troms og Finnmark fylkeskommune bevilger penger til Kåfjord kommune for utbedring ihht. OJF sitt forslag til løsning.

Vi har ikke helt oversikt over datoer og slikt enda, men kommer med informasjon når vi har det.

Vi vil takke Ordfører Bernt Lyngstad for god innsats, likeledes Fylkesråd Agnete Masternes Hansen som har vært løsningorientert og vist handlekraft. Videre må vi også takke Beredskapsrådgiver Karin Karlsen for fabelaktig innsats.

En annen positiv ting er at vi får lagt inn noen ekstra båtplasser på den betongbrygga som brukes til å stenge dagens innseiling med. Se skissen under som viser hvordan ny åpning i moloen blir.

Utbedring av inn/ut seiling i havna