Vi har i dag befart Olderdalselva i sammen med masterstudent i ferskvannsbiologi Eivind Samuelsen. Fra Olderdalen Jeger og Fisk møtte Jan Lindvall, Fredrik Johnsen og Anders Mathisen.

Befaring Olderdalselva August 2020

Vi så på elvemunningen og Savvan og diskuterte forslag til videre arbeide. Det vil komme mer utførlig rapport om arbeidet med Olderdalselva og planer videre i løpet av høsten.

Befaring August 2020 Mølleholmen
Befaring August 2020 Savvan

Les gjerne mer om prosjektet på egen prosjektside for Olderdalselva.

Befaring Olderdalselva August 2020