Se vedlagte informasjon fra Manndalen Jeger og Fiskerforening om jegerprøvekurs

Hei, kan dere informere deres ungdom på skolene om jegerprøvekurs? Undom fra Kåfjord deltar gratis, dette som et rusforebyggende tiltak.

JEGERPRØVEN – KURS 

Manndalen jeger- og fiskeforening arrangerer jegerprøve kurs i samarbeid med Skibotn skytterlag høsten 2020. Kurset stater opp 8. September 2020, tid og sted opplyses sendere. Kurset er på 30 timer tilsammen, som ender opp med at deltakerne tar en jegerprøve som gjør dem til registrerte jegere. Ungdom som fyller 14 i løpet av 2020, samt ungdom tilfylte 19 år, som bor i Kåfjord kommune deltar gratis på kurset.  

Kursavgift for medlemmer i MJFF kr 2000,- ifor kke medlemmer kr 2750,- 

Det blir syv ettermiddager fordelt på 4 uker, pluss en lørdag. Halve kurset er i Manndalen og halve kurset i Skibotn. Påmelding på manndalen.com , Berit Lilleberg er kursleder, telefon 958 25 738 eller epost berit-jo@hotmail.com , og svarer på spørsmål.  

Med vennlig hilsen 

Astrid Solhaug, leder Manndalen jeger- og fiskeforeig

Jegerprøvekurs for ungdom