24. Mars 1979 ble det avholdt årsmøte i Olderdalen Jeger og Fisk, følgende saker ble behandlet

  • 1 Åpning
  • 2 Godkjenning av innkalling og saksliste
  • 3 Valg av møtedirigent
  • 4 Valg av møteseretær
  • 5 Styrets årsberetning
  • 6 Regnskap
  • 7 Olderdalen vannverk – vanninntak
  • 8 Småbåthavn
  • 9 Eventuelt

1979 Årsmøte OJF