Den 24. November 1979 avholdt Olderdalen Jeger og Fisk styremøte, følgende saker ble behandlet

  • 1-79 Laksetrapp, foreslått ferdigstilling sommeren 1980 om økonomien tillater dette
  • 2-79 Småbåthavn, utsendelse av skriv i sakens anledning
  • 3-79 Hytta, lån vedtas opprettholdt, hytte skal bestilles, evt. innhente pris hos Marton Ramsøy
  • 4-79 Styret vedtar opprettholdelse av yngelutsett som tidligere

Protokoll, styremøte 24. November 1979 Olderdalen Jeger og Fisk

1979.11.24 Styremøte OJF