24. Mai 1975 ble årsmøtet avholdt på Olderdalen Samfunnshus, en rekke saker ble behandlet, følgende styre ble valgt

  • Formann: Arthur Soleng
  • Styremedlem Leif Hansen
  • Styremedlem Alvin Mathisen
  • Styremedlem Roald Johansen
  • Varamedlem Trygve Pedersen
  • Varamedlem Johs Åsli

Revisorer

  • Bjarne Soleng og Sverre Alskog med varamenn Sverre Sivertsen og Anton Antonsen

Protokoll fra årsmøte 1975 for Olderdalen Jeger og Fiskerforening

1975 Årsmøtereferat OJF