21. Juni 1975 ble det avholdt konstiturende styremøte etter årsmøtet og følgende saker ble behandlet

  • 1/75 Valg av nestformann
  • 2/75 Valg av kasserer
  • 3/75 Valg av nestkasserer
  • 4/75 Valg av sekretær
  • 5/75 Vedr. underskriving av festekontrakter

Det nye styret for 1975 blir da

  • Formann: Arthur Soleng (valgt på årsmøtet)
  • Nestformann: Johs. Åsli
  • Kasserer: Leif Hansen
  • Nestkasserer: Roald Johansen
  • Sekretær: Alvin Mathisen

Referat styremøte 21. Juni 1975 Olderdalen Jeger og Fisk

1975.06.21 Styremøte OJF