Årsmøte 2021 Olderdalen Jeger og Fisk (Oppdatert med sakspapirer)

Fredag 21. Mai kl. 19.00, Kultursenteret i Olderdalen

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Sak 2: Valg av ordstyrer

Sak 3: Valg av møtesekretær

Sak 4: Valg av to til å underskrive protokollen

Sak 5: Gjennomgang og godkjenning av styrets beretning

Sak 6: Gjennomgang og godkjenning av regnskap

Sak 7: Gjennomgang og godkjenning av arbeidsplan

Sak 8: Gjennomgang og godkjenning av organisasjonsplan

Sak 9: Fastsette kontigent og havneleie for 2022

Sak 10: Innkomne saker

Sak 11: Valg

Innkomne saker må være styret i hende innen 7. mai 2021.

Sakspapirer legges ut på ojf.no senest 14. mai.

Innkalling årsmøte Fredag 21. Mai kl. 19.00