17. Juli 1978 ble det avholdt styremøte i Olderdalen Jeger og Fisk hos Brødrene Albrigtsen. Følgende saker ble behandlet

  • 3-78 Styret vedtar å bygge hytta under forutsetning av finansiering. Det vedtas finansieringsplan der styret stiller som kausjonister. det vedtas innkjøp av Polar 13 tømmerhytte på 40,3 kvm. Hytta skap fraktes opp med helikopter.Total kostnad 31.250 for hytta, 1.600 i frakt. Johs. Åsli pålegges å ordne med finansiering og frakt av hytta.

Styremøte 17. Juli 1978 Olderdalen Jeger og Fisk

1978.07.17 Styremøte OJF