24. November 1978 ble det avholdt styremøte i Olderdalen Jeger og Fisk hos Brødrene Albrigtsen, følgende saker ble behandlet

  • 4.78 Kausjon lån for Olderdalshytta. Videre arbeide med tillatelser for oppføring av hytta.
  • 5.78 Innkreving av kontigent
  • 6.78 Leirduebane
  • 7.78 Utsetting av ferdigstillelse, laksetrapp ti 1979
  • 8.78 Vedtak om innkjøp av 15.000 lakseyngel sommeren 1979

Styremøte 24. November 1978 Olderdalen Jeger og Fisk

1978.11.24 Styremøte OJF