17. September 1976 ble årsmøte i Olderdalen Jeger og Fisk avholdt, følgende saker ble behandlet

 • 1 Godkjenning av saksliste
 • 2 Møtedirigent
 • 3 Møtesekretær
 • 4 Årsrapport (vi finner ikke denne årsberetningen protokollført
  • Organisert utfisking av Olderdalsvanne foreslått og enstemmig vedtatt, spesielt godt mottatt blant de yngre
 • 5 Regnskap
 • 6 Fredning av Olderdalselva
  • Hele elva vedtatt fredet
 • 7 Tillegg til vedtektene
 • 8 Valg av formann
  • Formann: Johs Åsli
 • 9 Valg av varamann
  • Varamann: Jarle Mathisen

Protokoll fra årsmøtet i 1976

1976 Årsmøtereferat OJF