31. Mars 1978 avholdes styremøte i Olderdalen Jeger og Fisk på Herredshuset. Følgende saker ble behandlet

  • 12.78 Vedr. restarbeider laksetrapp
  • 13.78 Telling ved trapp utsettes i to år
  • 14.78 Innkjøp av temperaturmåler, de påpekes at det må finnes måte som beskytter yngel best mulig under utsett
  • 15.78 Tinglysning av festekontrakter
  • 16.78 Utbetaling av leie for elva
  • 17.78 Innkreving av kontigent
  • 18.78 Forslag om forhøyelse av kontigent

Styremøte 31. Mars 1978 Olderdalen Jeger og Fisk

1978.03.31 Styremøte OJF