4. Februar 1978 ble det avholdt styremøte på Herredshusets møtesal, følgende saker ble behandlet

  • 7.78 Årsmøtet settes til 18. Mars 1978, forklaring på manglende årsmøte i 1977 er at vedtektene sier årsmøtet skal avholdes i Mars.
  • 8.78 Saksliste til årsmøtet
  • 9.78 Styret går inn for valg av helt nytt styre da det sittende styret har sittet en periode
  • 10.78 Styret går inn for bygging av hytte ved Olderdalsvannet, årsmøtet bes om standpunkt til størrelse og kvalitet
  • 11.78 Vurderinger rundt ferdigstilling av laksetrappa

Det er også vedlagt et forslag til vedtekter for foreningen.

Styremøte 4. Februar 1978 Olderdalen Jeger og Fisk

1978.02.04 Styremøte OJF