21. Mai 1977 ble det avholdt styremøte i Olderdalen Jeger og Fisk på Herredshuset i Olderdalen. Johs Åsli, Leif Hansen og Alvin Mathisen møtte. Følgende saker ble behandlet

  • 1-77 Valg av nestformann, Roald Johansen enstemmig vedtatt’
  • 2-77 Oppfølging av søknad om tilskudd, Olderdalen Samvirkelag har gitt en plastjolle til verdi av kr. 1.390, Lyngen Sparebank bevilger kr. 500.
  • 3-77 Søknad om finansiering av laksetrappa, Direktoratet for Vilt og Ferskvannsfisk bevilger kr. 10.000
  • 4-77 Tilbud om aksjekjøp i A-L Samfunnshuset vedtas mot kjøp
  • 5-77 Hele Olderdalselva vedtas fredet fom. våren 1977
  • 6-77 Årsmøtet for 1977 settes til September

Styremøte 21. Mai 1977 Olderdalen Jeger og Fisk

1977.05.21 Styremøte OJF