Årsmøte OJF

Written by Svein Soleng on . Posted in Nyheter

ÅRSMØTE

 

Olderdalen Jeger og Fiskerforening

innkaller til årsmøte

lørdag den 24.mars kl 17.00

på Kultursenteret i Olderdalen.

Vanlige årsmøtesaker

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet

rs.må være styret i hende innen 10.ma

 

Styret

 

Årsmøte i Olderdalen grunneierlag

Written by Svein Soleng on . Posted in Nyheter

Årsmøte i Olderdalen Grunneierlag

Sted: Kulturhuset, Olderdalen
Tid: Fredag 18. mars 2016, kl 19.00

Saksliste:
Årsmøtesaker
Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning
Orientering om elgjakta
Godkjennelse av budsjett for 2016
Valg

Nærmere saksliste med saksdokumenter kan fås ved henvendelse til Gunnar Alskog
mailadr.: gunnar.alskog@kpmg.no, tlf 40629929

På vegne av styret
Gunnar Alskog
Leder

Styremøte i OJF, fredag 4.des.2015

Written by Svein Soleng on . Posted in Nyheter

Sak 15/15   Søknad om midler til veiutbedring Slettvegen-Bergheim.

Sak 16/15   Flytting av lavvo fra Fjellfinnvollen til Dalbakken.

Sak  17/15   Utbedring av stien Hestestein – Olderdalsvannet.

Sak 18/15   Etablere rasteplass i Lilledalen

Sak 19/15   Valg av hyttestyre.

Sak 20/15   Orientering om kultiveringsarbeider av Olderdalselva.

Sak 21/15   Leirduebanen.

Sak 22/15   Registrering av minkbestanden i dalen

Sak 23/15   Rusefiske vinteren 2016.

Form. Jan Lindvall